• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

Opłata miejscowa

 

Opłata miejscowa jest jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu gminy Ustronie Morskie. Dzięki wpływom m.in. z tej opłaty możemy realizować inwestycje służące lokalnej społeczności jak również podnoszące atrakcyjność turystyczną naszej gminy.

  

   Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje, iż rozliczeniem opłaty miejscowej na terenie gminy Ustronie Morskie zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

   

  W związku z tym wszelkie sprawy związane z zawarciem umów na pobór opłaty miejscowej oraz jej rozliczeniem należy załatwiać w GOSiR przy ul.Polnej 3, pokój nr 1. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30  - 15.30