• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z obowiązującą od 1 lipca strefą płatnego parkowania, przypomina o możliwości zakupu przez mieszkańców gminy Ustronie Morskie abonamentów mieszkańca ulicy w preferencyjnej cenie 30 zł za miesiąc.

Podobny obraz

 

Uprawnieni do jego nabycia są mieszkańcy ulicy, na której wyznaczono strefę płatnego parkowania lub parking gminny. Zakupu abonamentu można dokonać w biurze SPPN przy ul. Polnej 3 (CSR Helios) po okazaniu:

- dowodu tożsamości,

- dowodu rejestracyjnego,

- w przypadku pojazdów użytkowych w ramach umowy leasingowej – kopii tej umowy,

- do wglądu w biurze operatora oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. Abonament mieszkańca ulicy będzie przysługiwał osobom zamieszkałym na obszarze strefy płatnego parkowania rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Kołobrzegu (ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania ulicę Gminy Ustronie Morskie, na której wyznaczono parking płatny).

Szczegółowy regulamin strefy płatnego parkowania określony został Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat.